Ingen stress....

Lättare sagt än gjort...

Bara göra sånt du blir glad av... 
Vad är det då? 
En häst...Mina barn...
Skogen...Vattnet...Fågelkvitter...
Eldens sprakande...Guidening....Teater...

Skulle på riktigt också troligen behöva byta jobb, närmare här hemma så jag kan finnas för barnen mer...känner en frustration över att vara så långt borta från barnen...Kanske låter löjligt men så känns det...Att byta dygn ofta tar också så mycket på mina krafter, jag är nog mer en rutinmänniska trots allt, för jag mår bättre när jag går upp på morgonen och lägger mig på kvällen, inte tvärtom.

Läst lite om utmattningsdepression senaste dagarna och antalet sjukskrivna p.g.a. utmattningsdepression i Sverige har ökat betydligt de senaste två åren. En starkt bidragande anledning till denna ökning tros vara de kraftiga nedskärningar som gjorts inom framför allt den offentliga sektorn. Brist på resurser i form av tid, pengar och personal har medfört minskad kontroll över arbetet, vilket lett till ökad stress, olust, och slutligen utmattning.

Vid utmattningsdepression angrips kognitiva, känslomässiga, beteendemässiga och fysiologiska funktioner.
Vanliga symtom inkluderar:


Minnesvårigheter, särskilt av korttidsminnet
Koncentrationssvårigheter
Försämrad förmåga att se saker ur olika perspektiv
Försämrad problemlösningsförmåga
Känsloutbrott, t ex gråtattacker och raserianfall
Överkänslighet för sinnesintryck t ex ljus och ljud
Nedstämdhet/hopplöshet/uppgivenhet
Sömnsvårigheter, t ex svårt med insomning och för tidigt uppvaknande
Muskelspänningar
Kroppsliga problem, t ex magkatarr, huvudvärk, smärta, yrsel och infektioner
&nbsp


Kommentera här: