Psykiskt ohälsa...

Så negativt laddade ord....men snälla...alla kan drabbas...men vissa är mer benägna att drabbas...👆


Att vara deprimerad innebär inte att du är ledsen hela tiden. Nej, du kan vara lika glad som vem som helst. Att vara psykiskt sjuk innebär inte att du är svag. I själva verket har du varit stark alldeles för länge. Att vara utmattad innebär inte att du inte kan ha kul. Att ha ångest innebär inte att du är ett nervvrak. Det kommer däremot stunder som gör dig nedstämd och ger dig ångest. Ibland vet du inte ens varför.


Ingen kan ersätta dig hemma och i privat livet sa en klok vän till mig igår...på arbetet kan de ersätta dig...om inte så har de dålig planering....skönt att höra även om jag har sån ångest över att inte orka tänka på jobbet just nu...jag har saker inbokade jag måste göra egentligen....


Varför drabbas man av utmattningsdepression?

Troligen är det både personegenskaper och yttre förhållanden som avgör om man blir utmattningsdeprimerad eller inte. De personegenskaper som verkar spela roll är känslighet för förändringar, låg tilltro till att man kan påverka sin situation, undvikande av att ta itu med problem, ångestbenägenhet, höga krav på sig själv, svårighet att säga nej samt svårt att delegera arbete till andra.


Yttre omständigheter som ökar risken för utmattningsdepression är stor arbetsbörda, tidspress, för lite eget inflytande på sitt arbete, rollkonflikter och otydligheter i arbetet, ett utpräglat kund- och klientorienterat arbete, brist på återkoppling på utfört arbete och bristande socialt stöd.


Läkaren jag träffade igår, sa till mig att jag måste vila och bara göra det som ger mig energi och glädje...Om två veckor ska jag tillbaka med en blankett ifylld som tydligen är ett skattningsverktyg.


Idag är det bara vila och sedan stallet med Meja...💗 Min syster kommer också i em...

Kommentera här: