Energitjuvar...

Energitjuvar i livet är många och kan verkligen vara i olika skepnader...

Smärta till exempel...Oj oj vilken energi det tar ifrån kroppen och själen...
Att ha ont behöver inte synas på utsidan jämnt...Lika som att ett psykiskt handikapp inte syns så behöver inte fysiskt smärta synas...

Kommunikation som blir lidande pga bristande engagemang och intresse tar också på energin...
Att kommunicera på ett respektfullt sätt med varandra är en utmaning men också en möjlighet att växa. 
När vi möts och kan se och höra varandra kan vi ta del av ord, men också tonfall och kroppsspråk. Vi kan se ifall det som sägs stämmer överens med det kroppsspråk som förmedlas. 

Om parterna vill förstå varandra och är ärliga med vad de tycker, tänker, känner, behöver och önskar kan till och med en svår konflikt redas ut.

Men vad händer när vi inte kan höra hur orden sägs och inte se vad kroppsspråket förmedlar? 
Ja, det blir helt klart svårare. Vi kan fortfarande välja att vara empatiska och försöka förstå den andra parten genom att ställa frågor för att få förtydligat det vi inte riktigt förstår eller be person utveckla sitt resonemang. 
Vi kan fortfarande välja att vara så ärlig som möjligt och försöka vara tydlig och klar med vad vi vill förmedla. 
Vi kan fortfarande utgå ifrån att den andra parten vill gott. 

Men utan stöd av tonfall och kroppsspråk är det enkelt att tolka in saker i texten som gör att vi faktiskt missförstår varandra. 
Plötsligt hamnar vi i en konflikt där avstånd skapas då försvar, maktspel, dömande, rätt och fel samt vi och dom tänk hamnar i fokus.

Men hur kan man nå mer kontakt även om dialogen förs via text?

Man behöver vara ännu mer intresserad och nyfiken. När någon missförstår våran text kan vi försöka se hur vi kan förklara tydligare vad vi menar och vara nyfiken på hur den andra läser vår text.

När vi skapar mer kontakt och samarbete växer alla inblandade och världen kan bli en bättre plats.

Kommentera här: